Uchwała nr XXIV/549/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013