Uchwała nr XXIV/548/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych