Uchwała nr XXIV/546/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021