Uchwała nr XXIV/539/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok