Uchwała nr XXIII/530/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok