Uchwała nr XXIII/529/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej