Uchwała nr XXIII/528/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok