Uchwała nr XXIII/526/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania