Uchwała nr XXIII/525/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2013