Uchwała nr XXIII/524/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego