Uchwała nr XXIII/523/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości