Uchwała nr XXIII/520/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu