Prezentacja firmy Aesco Group pn. "Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r.", przedstawiona na Sesji RM w dniu 27.10.2015 r.