Uchwała nr XXIII/519/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu