Uchwała nr XXIII/513/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie stypendiów dla uczniów i studentów