Uchwała nr XXIII/510/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu