Uchwała nr XXIII/493/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok