Uchwała nr XXIII/491/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr III/34/2018 z dnia 18.12.2018 r.