Uchwała nr XXII/489/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie dopłat do cen 1 m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które obowiązują w okresie 13.06.2012 - 12.06.2013 r.