Uchwała nr XXII/480/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zzmian w budżecie na 2012 rok