Uchwała nr XXII/476/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok