Uchwała nr XXII/474/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Mikołów a Gminą Wyry dotyczącego korzystania przez mieszkańców Gminy Wyry z Żłobka Miejskiego w Mikołowie i przekazywania dotacji na rzecz gminy Mikołów.