Uchwała nr XVII/319/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie przyjęcia „Obszarowego programu  wspomagającego budowę przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Mikołów”.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXI/455/2012 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.08.2012 w sprawie przyjęcia „Obszarowego programu wspomagającego budowę przyłączy kanalizacyjnych dlamieszkańców Gminy Mikołów”