Uchwała nr XXI/456/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przyjęcia „Obszarowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania dla mieszkańców gminy Mikołów w latach 2012 - 2014 z perspektywą do roku 2016”