Uchwała nr XXI/455/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przyjęcia „Obszarowego programu wspomagającego budowę przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Mikołów”