Uchwała nr XXI/454/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na okręgi wyborcze

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XL/761/2018 z dnia 20.03.2018 r.