Uchwała nr XXI/451/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Mikołów na lata 2012 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”, wraz z przeprowadzoną prognozą oddziaływania na środowisko