Uchwała nr XXI/450/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2004 – 2015" za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku