Uchwała nr XXI/448/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa