Uchwała nr XXI/446/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Płk. Kiełbasy