Uchwała nr XXI/444/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021