Uchwała nr XXI/443/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu