Uchwała nr XXI/439/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok