Uchwała nr XXI/428/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zmiany załącznika dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku