Uchwała nr XX/408/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa