Uchwała nr XX/403/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Mikołowa oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania