Uchwała nr XX/402/2012 z dnia 26.06.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki