Uchwała nr XX/400/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Krótkiej