Uchwała nr XX/399/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021