Uchwała nr XX/398/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu