Uchwała nr XX/386/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok