Uchwała nr XX/375/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok