Uchwała nr XX/373/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok