Zarządzenie Burmistrza nr 1259/639/2012 w sprawie stawki czynszu najmu