Zarządzenie Burmistrza nr 1257/637/2012 w sprawie zzmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok