Zarządzenie Burmistrza nr 1255/635/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok