Zarządzenie Burmistrza nr 1253/633/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok