Zarządzenie Burmistrza nr 1250/630/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok