Zarządzenie Burmistrza nr 1245/625/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok