Zarządzenie Burmistrza nr 1241/621/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok